Polska (literatura) na scenie. Książka filmowa i teatralna. Dramat jako książka


-

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra

Konferencja kontynuuje projekt realizowany przez Bibliotekę Norwida w 2013 r. pn. „Drama Festiwal”. Skupia się na promocji dramatu literackiego jako gatunku wokół teorii „dramat do czytania”, sięgając do przykładów zielonogórskich twórców tego gatunku (np. Iwona Kusiak, Jolanta Faistein). Projekt realizuje status naukowy WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Towarzyszy 13 Festiwalowi Literackiemu PrOZA POETÓW im. Anny Tokarskiej.

Program i zagadnienia konferencji:

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o (nie)obecność literatury polskiej na współczesnej scenie teatralnej. Nie chodzi jedynie o tradycyjne ujęcie badające obecność dramatu i historię inscenizacji poszczególnych tytułów, ale o szersze spojrzenie dotyczące także innych gatunków, jak choćby prozy, która jest coraz częściej inscenizowana („Chłopi” – Krzysztof Grabczewski; „Cudzoziemka” – Katarzyna Minkowska; „Lalka” – Wojtek Klemm; „Kordian i cham. Powidok folwarczny” – Joanna Bednarczyk; „Księgi Jakubowe” – Michał Zadara; „Nad Niemnem” – Jędrzej Piaskowski i Hubert Sulima; „Trylogia” – Jan Klata, itd.). Mówiąc inaczej, chodzi o odpowiedź na pytanie, którą literaturą „żywi się” współczesny polski teatr i w jaki sposób to robi: w kluczu dramatycznym czy postdramatycznym? Jest to także pytanie o to, w jaki sposób ukazywana jest w teatrze Polska. Dlaczego i kiedy – na przykład – dzieje się to poprzez teksty historyczne, a kiedy poprzez literaturę współczesną. W tytule konferencji zawarta jest określona dwuznaczność tematyczna: chodzi jednocześnie o Polskę, jak i polską literaturę. Wydaje się bowiem, że nie można powiedzieć o pierwszym (Polska na scenie), nie mówiąc o drugim (literatura na scenie). Uzupełnieniem będą panele dyskusyjne:

Panel I: Dramat polski jako książka – dyskusja na przykładzie Antologii Dramatu Zielonogórskiego i Antologii Dramatu Lubuskiego z udziałem reżyserów.

Panel II: Książka filmowa i teatralna z udziałem bibliologów i teatrologów oraz krytyków.

Ogólnopolska Naukowa Konferencja „Polska (literatura) na scenie” jest połączona z panelami dyskusyjnymi, poruszającymi szeroko temat koneksji literatury, książki i teatru. Będziemy rozmawiać o obecności literatury w teatrze w aspekcie historycznym, społecznym, kulturowym, artystycznym i literackim. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, a także środowisku naukowemu, przygotowany program sympozjum ma stać się przyczynkiem do ciekawych i nieoczywistych dyskursów z autorytetami polskiego teatru, literatury i krytyki.

 

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Językiem konferencji jest język polski i angielski. Organizatorzy będą zabiegać o udział w konferencji najwybitniejszych teoretyków i znawców tematu. Rada Programowa zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszonych tematów referatów. Prelegenci, których wystąpienia zakwalifikuje Rada Programowa, zostaną poinformowani pocztą elektroniczną do 20.09.2024 r. Organizatorzy przewidują następujący czas na wystąpienia konferencyjne: referat – 20 minut, komunikat – 10 minut. Prezentacje prosimy zapisać w formacie Powerpoint (ppt 97-2013). Na czas trwania obrad zapewniamy komputery, rzutniki multimedialne. Wszystkie informacje zamieszczane będą na stronie internetowej konferencji – http://konferencja.norwid.net.pl.


Źródło:  http://konferencja.norwid.net.pl/

Aktualizacja:  2024-04-02