56. Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna „Mikrobiologiczne wyzwania - rozwiązania dla środowiska i zdrowia”


-

Zajazd Fojutowo,
89-504 Legbąd, Fojutowo 7a

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych osiągnięć oraz podsumowanie dotychczasowej wiedzy w badaniach z zakresu mikrobiologii ogólnej, środowiskowej i medycznej, a także biologii molekularnej. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane oraz przedyskutowanie wyniki najnowszych badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych w kraju, w tym także postęp w wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych.

Konferencja pozwoli na integrację specjalistów zajmujących się różnymi dziedzinami mikrobiologii oraz na wymianę opinii o możliwościach i skuteczności stosowania najnowszych metod badawczych. Konferencja Mikrobiologiczna jest cyklicznym wydarzeniem naukowym, miejscem wymiany doświadczeń oraz dzielenia się najnowszymi wynikami badań z zakresu szeroko pojętej mikrobiologii. Ma stworzyć przyjazne forum do dyskusji pomiędzy mikrobiologami i naukowcami z dziedzin pokrewnych na tematy związane z możliwością wykorzystania mikroorganizmów w rolnictwie, ochronie środowiska czy procesach biotechnologicznych nie tylko w skali laboratoryjnej, ale także przemysłowej. Zaproszenie specjalistów mikrobiologii medycznej poszerzy tematykę konferencji o kwestie związane z dobroczynnym i szkodliwym wpływem drobnoustrojów na organizm człowieka. Ambicją Organizatorów jest zachęcenie specjalistów z różnych dziedzin do nawiązywania współpracy naukowej, która mogłaby zaowocować zwiększeniem innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Konferencja to również doskonała możliwość do zaprezentowania wyników badań dla młodych adeptów nauki, którzy w miłej atmosferze i pod czujnym okiem profesorów będą mogli podzielić się swoimi odkryciami. Odnoszący sukcesy pracownicy nauki są nie tylko inspiracją dla innych, ale również źródłem wiedzy. Dzielenie się doświadczeniami zdobytymi przez nich podczas pracy w rozlicznych projektach może okazać się bezcenne dla pozostałych, mniej doświadczonych młodych uczestników konferencji, wpływając znacząco na dalszy rozwój ich kariery naukowej.


Źródło:  https://mikro56.pbs.edu.pl/pl/

Aktualizacja:  2024-04-16