"Przyczyny i konsekwencje polskiego kryzysu konstytucyjnego na tle zjawiska populizmu i autorytaryzmu"


-

Wydział Prawa i Administacji Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin, Narutowicza 17a

Szanowni Państwo,

W imieniu władz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową

"Przyczyny i konsekwencje polskiego kryzysu konstytucyjnego
na tle zjawiska populizmu i autorytaryzmu"

10 października 2024 r (czwartek).

Konferencja odbywać się będzie w formie hybrydowej (na Wydziale Prawa i Administracji w Szczecinie oraz za pośrednictwem platformy Teams).

Konferencja zgromadzi ekspertów z dziedziny prawa konstytucyjnego, nauk politycznych, a także praktyków prawa, którzy przedstawią swoje poglądy i badania dotyczące szerokiego spektrum zagadnień.

Przykładowe tematy sesji obejmują:

  • Analiza obecnego kryzysu konstytucyjnego w Polsce.
  • Przegląd i ocena zmian w konstytucji potrzebnych do wzmacniania demokracji.
  • Wpływ kryzysu na funkcjonowanie organów władzy sądowniczej i wykonawczej.
  • Propozycje reform w zakresie praw obywatelskich i mechanizmów kontroli władzy.
  • Kryzys rządów parlamentarnych w Europie.

Udział (czynny i bierny) w konferencji jest bezpłatny

Rejestracja: Prosimy o potwierdzenie udziału do 15.09.2024 korzystając z formularza rejestracyjnego https://forms.office.com/e/4fz6tgvYkC

O zakwalifikowaniu do czynnego uczestnictwa w konferencji poinformujemy mailowo do 30 września 2024 r

Czekamy na Państwa aktywny udział i cenne wnioski, które przyczynią się do głębszego zrozumienia i potencjalnej reformy konstytucyjnej w Polsce.


Źródło:  https://forms.office.com/e/4fz6tgvYkC

Aktualizacja:  2024-05-01 17:47:20