Redagowanie tekstów naukowych. Publikacje naukowe w teorii i praktyce


-

Warszawa

Exante Wydawnictwo Naukowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Redagowanie tekstów naukowych. Publikacje naukowe w teorii i praktyce”.

 

Termin: 22.06.2024 r. (Warszawa)

 

Ramowy program szkolenia – uwzględnia najnowsze wytyczne oraz uwarunkowania dotyczące publikacji naukowych

Wprowadzenie – dorobek naukowy w postępowaniu awansowym 

SESJA 1. Kilka uwag o publikacjach naukowych

Kryteria i funkcje tekstów naukowych (wymagania merytoryczne i formalne)
Kanony i techniki pisarstwa naukowego
Typologia tekstów naukowych

SESJA 2. Publikowanie w czasopismach krajowych i zagranicznych

Czasopisma krajowe i zagraniczne – uwagi o periodykach
Warunki publikowania w czasopismach krajowych i zagranicznych (wymagania techniczne, redakcyjne, merytoryczne)
Strategie publikacyjne w czasopismach krajowych i zagranicznych
Wykaz czasopism krajowych i zagranicznych – ich ranking vs. jakość publikacji i cytowań
Analiza kryteriów formalnych składania tekstu do publikacji w redakcjach krajowych i zagranicznych (ocena wstępna szansy na publikację)
Miejsce publikacji czasopiśmienniczej w dorobku naukowym
Case study

SESJA 3. Publikowanie w monografiach naukowych

Kryteria monografii naukowych
Typologia monografii
Aktualna punktacja monografii
Udział w monografiach: uwarunkowania techniczne, formalne, merytoryczne i prawne
Miejsce monografii w dorobku naukowym
Case study

SESJA 4. Recenzja naukowa publikacji

Recenzja naukowa w czasopismach krajowych i zagranicznych (mierniki oceny, uwagi krytyczne recenzentów)
Recenzja naukowa monografii (mierniki oceny, uwagi krytyczne recenzentów)
Formułowanie odpowiedzi na recenzję

SESJA 5. Pisanie tekstów naukowych – ujęcie warsztatowe, część I

Wybór tematu, typu publikacji (źródłowa, przeglądowa, polemiczna, inna) i sformułowanie tytułu opracowania
Źródła bibliograficzne i ich selekcja
Strukturalizacja materiału (zakres, zasady eliminowania zbędnych treści)
Redakcja abstraktu w języku polskim i obcym
Przygotowanie planu tekstu
Redakcja wstępu, celu pracy, charakterystyka przeprowadzonych badań, prezentacja i dyskusja wyników, podsumowanie oraz wnioski (w tym reguły wnioskowania, postulaty), bibliografia
Przypisy i elementy graficzne
Plagiat, autoplagiat, prawo autorskie, własność intelektualna

SESJA 6. Pisanie tekstów naukowych – ujęcie warsztatowe, część II

Pisanie stylem naukowym – użyteczne sformułowania:

definiowanie
formułowanie założeń badawczych
porządkowanie wypowiedzi (logika wywodu)
wprowadzenie do cytowania
wprowadzenie do elementów graficznych
wykorzystywane w analizie danych
podsumowujące
synonimy w praktyce

Najczęstsze błędy popełniane w trakcie redakcji opracowania naukowego
Techniki usprawniające prace nad tekstem

SESJA 7. Warsztat praktyczny – trening kreatywny utrwalający pozyskaną wiedzę

 

W cenie: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, certyfikat.

 

Więcej informacji, w tym rejestracja: https://exante.com.pl/konferencje-dla-doktorantow/.


Źródło:  https://exante.com.pl/konferencje-dla-doktorantow/

Aktualizacja:  2024-05-09 23:47:56