Kultura języka polskiego – aspekty translatoryczno-dydaktyczne Białystok, 24-25.10.2024


-

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku  zaprasza do udziału w

 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Kultura języka polskiego – aspekty translatoryczno-dydaktyczne

Białystok, 24-25.10.2024

 

 

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji pt. Kultura języka polskiego – aspekty translatoryczno-dydaktyczne. Konferencja odbędzie się w dniach 24–25 października 2024 roku w Białymstoku i przyjmie formę stacjonarną. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń na temat szeroko rozumianego pojęcia kultura języka polskiego z perspektywy translatorycznej i dydaktycznej. Kierujemy nasze zaproszenie przede wszystkim do językoznawców, przekładoznawców  oraz przedstawicieli innych dyscyplin, którzy chcieliby podzielić się swoimi wynikami badań i refleksjami na temat kultury języka polskiego zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej. Podczas konferencji przewidujemy następujące obszary tematyczne:

* kultura języka polskiego – jej rola i znaczenie we współczesnym kształceniu polonistycznym i neofilologicznym;

* kultura języka polskiego w dydaktyce przekładu pisemnego i ustnego;

* kompetencja komunikacyjna w procesie tłumaczeniowym;

* błędy językowe a błędy tłumaczeniowe popełniane przez tłumaczy i studentów specjalności przekładoznawczych;

* kształcenie uniwersyteckie na specjalnościach translatorycznych a rola języka ojczystego;

* dydaktyka kultury języka polskiego (materiały do nauczania przedmiotu, dobre praktyki, rola nauczyciela, uwarunkowania lokalne);

* kultura języka ojczystego a dydaktyka przekładu w perspektywie międzynarodowej;

* kultura języka polskiego w kształceniu przedmiotowym oraz w metodzie CLIL;

* kształcenie uniwersyteckie, potrzeby rynku pracy a kultura języka polskiego.

 

Zapraszamy do zgłaszania innych propozycji mieszczących się w obszarze tematycznym konferencji.

 

 

 

Ważne informacje i terminy

Nadsyłanie tematów wraz ze streszczeniem (do 250 słów): do 08.07.2024 r.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod linkiem: https://forms.gle/VZCzA8GV1MdbW2eW7

W razie pytań prosimy kontaktować się drogą mailową na adres konferencja.kjp@gmail.com. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów.

Powiadomienie o akceptacji: do 09.07.2024 r.

Opłata konferencyjna: 450 zł (100 €). Opłata obejmuje druk artykułów w monografii wieloautorskiej (w przypadku wybranych tekstów), uroczystą kolację, przerwy kawowe oraz materiały konferencyjne. Opłata nie obejmuje kosztów przejazdu ani zakwaterowania. 


Aktualizacja:  2024-06-21