Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Piąta, letnia szkoła naukowa on-line”


-

internet
Internet, internet

Fundacja Promovendi zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli przemysłu oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału

w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Piąta, letnia szkoła naukowa on-line”

Konferencja odbędzie się dnia 03 sierpnia 2024 r. w trybie zdalnym i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń z poszczególnych dziedzin.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jednakże, ze względów porządkowych, podczas
rejestracji Uczestnik wybiera jeden z paneli, do którego kwalifikuje tematykę swojej pracy:

1) Panel Nauk Przyrodniczych (m.in. nauki biologiczne, leśne, o Ziemi, rolnicze, weterynaryjne, itp.);

2) Panel Nauk Technicznych i Ścisłych (m.in. nauki techniczne, chemiczne, fizyczne,
matematyczne, wojskowe, itp.);

3) Panel Nauk Medycznych (m.in. nauki medyczne, farmaceutyczne, o zdrowiu, o kulturze
fizycznej, itp.);

4) Panel Nauk Humanistycznych (m.in. nauki humanistyczne, ekonomiczne, prawne, społeczne, teologiczne, itp.).

W ramach Konferencji przewidziana jest prezentacja prac w formie elektronicznej. Uczestnik ma do wyboru następujące możliwości udziału w Konferencji:

1) wystąpienie on-line – 199 zł (Uczestnik w dniu Konferencji loguje się na platformę
konferencyjną, gdzie w czasie rzeczywistym przedstawia swoją prezentację pozostałym
Uczestnikom w sposób zdalny);

2) prezentacja multimedialna – 159 zł (Uczestnik nadsyła prezentację multimedialną, która w dniuKonferencji udostępniana jest pozostałym Uczestnikom na platformie konferencyjnej bez
możliwości interakcji wzrokowej i głosowej);

3) poster – 159 zł (Uczestnik nadsyła poster, który w dniu Konferencji udostępniany jest
pozostałym Uczestnikom na platformie konferencyjnej bez możliwości interakcji wzrokowej
i głosowej).

Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w Konferencji będą zobligowani do wcześniejszego przesłania abstraktów w języku angielskim, które zostaną opublikowane do dnia 31.08.2024 r. w postaci elektronicznej Książki Abstraktów z nadanym numerem ISBN oraz prezentacji multimedialnych / posterów w języku polskim lub angielskim, które w dniu Konferencji zostaną udostępnione wszystkim Uczestnikom na platformie konferencyjnej. Konferencja odbywać się będzie w godzinach 10:00-20:00.
Uczestnik może zapoznać się z pracami wszystkich Uczestników w dogodnym dla siebie momencie dnia. Na platformie zostaną udostępnione opracowania zawierające obszerne opisy tekstowe grafik, wykresów, schematów, tak aby wszyscy Uczestnicy mogli dogłębnie zapoznać się z daną tematyką.
Konferencja odbywać się będzie bez interakcji wzrokowej i głosowej z pozostałymi Uczestnikami (niedotyczy Uczestników z prezentacją multimedialną on-line).

Istnieje również możliwość opublikowania recenzowanego artykułu konferencyjnego w języku
angielskim, który zostanie wydany w formie elektronicznej Książki Artykułów konferencyjnych
z nadanym numerem ISBN, która zostanie udostępniona w systemie Open Access na stronie
organizatora do dnia 30.09.2024 r.

Cena: od 159 zł

Terminy obligatoryjne:
1. Rejestracja do 05 lipca 2024 r.
2. Uiszczenie opłaty konferencyjnej do 12 lipca 2024 r.
3. Nadsyłanie abstraktów i artykułów konferencyjnych do 12 lipca 2024 r.
4. Nadsyłanie prezentacji multimedialnej / posteru w pliku PDF do 19 lipca 2024 r.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa
w Konferencji i deklaracją uiszczenia wymaganej opłaty konferencyjnej. Istnieje możliwość wyłącznie czynnego uczestnictwa w Konferencji.

Uiszczona opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się Uczestnika
z Konferencji lub w przypadku braku nadesłania tekstu do publikacji.

Szczegóły i rejestracja na stronie www.promovendi.pl

Masz pytania? Chętnie odpowiemy: summerschool@promovendi.pl lub fundacja@promovendi.pl

Do zobaczenia na Konferencji!

Zarząd Fundacji Promovendi


Źródło:  https://promovendi.pl/letnia_szkola_2024/

Aktualizacja:  2024-06-24