Czy ewentualne wprowadzenie dochodu podstawowego zniweluje kreatywność i potencjał gospodarczo-ekonomiczny? O zaletach i wadach dochodu podstawowego


-

Ms Teams

Dialogiczne Towarzystwo Naukowe – Społeczeństwo i Polityka zaprasza do czynnego udziału w Dialogicznym Seminarium Interdyscyplinarnym.

·        Temat spotkania: Czy ewentualnie wprowadzenie dochodu podstawowego zniweluje kreatywność i potencjał gospodarczo-ekonomiczny? O zaletach i wadach dochodu podstawowego

·        Spotkanie będzie prowadzone w formie seminarium: krótkiego wprowadzenia i dyskusji uczestników.

·        Termin: 30.08.2024 rok, godzina 18:00

·        Forma: zdalna, MS TEAMS

·        Dla kogo? studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, specjaliści

·        Zgłoszenia udziału: seminarium@dialogicznetowarzystwonaukowe.pl

W przypadku nauczycieli akademickich istnieje możliwość zgłoszenia krótkiego wystąpienia na dany temat (do 15 minut). W zgłoszeniu należy wskazać: imię, nazwisko, stopień naukowy/tytuł naukowy, afiliacje oraz tytuł wystąpienia.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Chętni mogą złożyć dobrowolną darowiznę na rzecz Stowarzyszenia. Numer konta bankowego do darowizn: 45 1140 2004 0000 3802 8480 8427 z dopiskiem darowizna na cele regulaminowe stowarzyszenia.

Dla wszystkich uczestników zostanie wystawiony elektroniczny certyfikat
o uczestnictwie
.