IV Siedleckie Forum Doktorantów


-

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu w Siedlcach
Siedlce, Żytnia 39

Rada Samorządu Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu w Siedlcach serdecznie zaprasza do udziału w IV Siedleckim Forum Doktorantów. Do zgłaszania czynnego udziału w konferencji zachęcamy doktorantów Szkoły Doktorskiej UwS, doktorantów studiów doktoranckich oraz doktorantów innych uczelni.

Forum odbędzie się w terminie 6 września i organizowane jest w formie hybrydowej, tzn. stacjonarnie, w gmachu Uniwersytetu w Siedlcach, Wydziału Nauk Społecznych, przy ulicy Żytniej 39 oraz w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy Google Meet. Wystąpienia ustne będą miały formę 15 minutowych komunikatów. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgodnie z duchem interdyscyplinarności, IV edycja Siedleckiego Forum Doktorantów ma na celu wymianę myśli, doświadczeń oraz wiedzy naukowej wśród doktorantów różnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, jak również scalenie środowiska doktoranckiego. Wydarzenie stanowi sposobność do prezentacji osiągnięć badawczych doktorantów, a także postępów w realizacji prac doktorskich.

Zachęcamy do wzięcia udziału IV Siedleckim Forum Doktorantów, ponieważ jest to:

 • wyjątkowa okazja do nawiązania kontaktów z innymi doktorantami z różnych dziedzin nauki,
 • możliwość zdobycia nowych perspektyw i spojrzeń na własne badania,
 • szansa na rozwój swoich kompetencji interpersonalnych oraz naukowych.

Do uczestnictwa w Forum zapraszamy doktorantów odbywających kształcenie i realizujących badania naukowe w następujących dyscyplinach naukowych:

 • nauki o bezpieczeństwie,
 • nauki biologiczne,
 • nauki chemiczne,
 • nauki o zdrowiu,
 • historia,
 • literaturoznawstwo,
 • rolnictwo i ogrodnictwo,
 • zootechnika i rybactwo.

Osoby deklarujące uczestnictwo w konferencji prosimy o:

 • rejestrację zgłoszeń w terminie do 31 lipca 2024 roku za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://forms.gle/CToWZtV2w1xCgSQN9
 • przesłanie abstraktu wystąpienia przygotowanego według wymagań edytorskich zamieszczonych poniżej na adres e-mail: forumdok.siedlce@uws.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 18 sierpnia 2024 roku.

Na powyższy adres e-mail można również kierować wszelkie pytania dotyczące konferencji.

Wymagania edytorskie dotyczące abstraktów wystąpień.

Kontakt: forumdok.siedlce@uws.edu.pl