Społeczno-kulturowe wymiary współczesnego ojcostwa


-

Konferencja zdalna
Stalowa Woila, ul. Ks. Józefa Skoczyńskiego 8

Konferencja mają charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy. Tematyka ogólna konferencji została nakreślona w tytule. Uczestnikami konferencji mogą być pracownicy naukowi, dydaktycy, studenci, osoby zainteresowane daną tematyką. Konferencja będzie mieć charakter zdalny. Wszelkie wątpliwości, uwagi, pytania czy propozycje można kierować na adres mailowy: pedagogika@pedkat.pl Wszystkich zainteresowanych tematyka serdecznie zapraszamy.


Źródło:  http://www.pedkat.pl

Aktualizacja:  2024-06-16 21:03:16