Ogólnopolska konferencja naukowa „Umysł i ciało”


-

Online

Umysł i ciało są nieodłącznie połączone w ludzkiej egzystencji, tworząc kompleksowy system, który wpływa zarówno na nasze myśli, jak i nasze ciało fizyczne. Interdyscyplinarna dyskusja nad relacją między umysłem a ciałem może prowadzić do odkrycia głębszego zrozumienia tego, co sprawia, że jesteśmy ludźmi - naszych emocji, działań i doświadczeń. Poszukiwanie nowych sposobów integracji umysłu i ciała może otworzyć drogę do innowacji w dziedzinach medycyny, psychologii, filozofii oraz sztuki, co może przyczynić się do poprawy jakości życia jednostek oraz społeczeństwa. Badanie złożonych relacji między aspektami psychicznymi a fizycznymi ludzkiej egzystencji może dostarczyć wskazówek dotyczących lepszego zarządzania życiem, poprawy samopoczucia psychicznego i fizycznego oraz promowania zdrowego stylu. Proponowane obszary dyskusji:

·         umysł i ciało w perspektywie kulturowej

·         sztuka i twórczość (literatura, teatr, film, serial, sztuki plastyczne, gry wideo etc.);

·         sztuczna inteligencja;

·         media i social media;

·         reklama;

·         integracja umysłu i ciała;

·         filozofia;

·         religia;

·         historia;

·         pamięć;

·         edukacja;

·         psychologia;

·         mindfulness;

·         obrazy i koncepcje cielsności;

·         rola świadomości w regulacji doświadczeń cielesnych i emocjonalnych.

·         zdrowie psychiczne a zdrowie fizyczne.

·         somatyczne przejawy problemów psychicznych.

·         znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia psychicznego.

·         psychologia;

·         technologia;

·         biofeedback i technologie śledzenia zdrowia;

·         umysł a ciało w kontekście kultury i społeczeństwa.

znaczenie opieki nad ciałem i umysłem w procesie starzenia się

Oczywiście organizatorzy zapraszają do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres umysl.ekonferencja@gmail.com mija 31 sierpnia 2024 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię

Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

•              abstrakt (max. 600 słów);

•              aktualną afiliację i tytuł naukowy;

•              numer telefonu oraz adres email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://umyslicialokonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2024-06-19 22:59:56