KONFERENCJE NAUKOWE w 2023 r.

12 maja 2023 Warszawa

X Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne "Symbioza" im. prof. Krzysztofa W. Szewczyka

Organizator: Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne "Symbioza", we współpracy z kołami naukowymi uczelni warszawskich: KNB "Herbion" z...
13 maja 2023 Kraków

Kraków w PRL-u. Nauka, kultura, sztuka

Organizator: Sekcja Miłośników Miasta Krakowa Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
13 maja 2023 Kraków

Kraków w PRL-u. Nauka, kultura, sztuka

Organizator: Sekcja Miłośników Miasta Krakowa Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
13 maja 2023 Poznań

IV International Conference "Ethical Problems in Law & Politics"

Organizator: Center For American Studies, Wydział Wydział Prawa i Administracji Uniwrsytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
13 maja 2023 Jasło

„Współczesne wyzwania i dylematy systemu pomocy społecznej w Polsce - ujęcie interdyscyplinarne"

Organizator: Filia w Jaśle Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 
13 maja 2023 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Sprawiedliwość”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
13 maja 2023 Warsaw

8th International Scientific Conference of Veterinary Medicine Students

Organizator: The Scientific Society of Veterinary Medicine Students WULS - SGGW
13 maja 2023 Online (Zoom)

Dialogi i monologi 3: Język w (u)życiu

Organizator: Międzywydziałowe Koło Językoznawstwa Synchronicznego UW
14 maja 2023 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Ubrania, stroje, odzież i moda – aspekty historyczne i współczesne, kulturowe i obyczajowe”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
15 maja 2023 Łódź

Cenzura i propaganda w czasach kryzysu

Organizator: Interdyscyplinarne Doktoranckie Koło Badań nad Wolnością Słowa Uniwersytetu Łódzkiego
16 maja 2023 Opole

60 lat Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Muzyka. Słowa. Konteksty

Organizator: Muzeum Polskiej Piosenki w OpoluMuzykologia Uniwerystetu Opolskiego