KONFERENCJE NAUKOWE w 2024 r.

07 maja 2024 Toruń

IV Ogólnopolska Konferencja Copernican Digital Forum

Organizator: Koło Naukowe Forum e-Biznesu
08 maja 2024 Online

Konferencja naukowa "Sztuczna inteligencja w naukach ekonomicznych (AI Spring 2024)"

Organizator: Szkoła Główna Handlowa w WarszawieAI Lab
08 maja 2024 Katowice

Ogólnopolska konferencja naukowa ,,Odcienie psychoanalizy''

Organizator: Polonistyczne Koło Naukowe Bakałarz
09 maja 2024 Szczecin

Zjednoczeni w różnorodności. Koncepcje zjednoczenia europejskiego na przestrzeni dziejów.

Organizator: Koło Naukowe Młodych Historyków, Koło Naukowe Mediów i Cywilizacji „Medium Kulturowe” oraz Studenckie Koło Archeologiczne...
09 maja 2024 Poznań

X edycja konferencji MNIEJSZOŚCI-MIGRACJE-WIELOKULTUROWOŚĆ Polskie i europejskie doświadczenia dotyczące badań nad mniejszościami i mniejszościami. Dziesięć lat badań

Organizator: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAMInstytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w PoznaniuCentrum Dokumentacji...
09 maja 2024 Poznań

I Studencko-Doktorancki Kongres Dydaktyki Historii: Współczesne wyzwania edukacji historycznej

Organizator: Komisja Dydaktyki Historii przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii NaukZakład Dydaktyki Historii Wydziału Historii...
09 maja 2024 Szczecin

V Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukową "Pogranicza POGRANICZA. Wobec zdrowia, prawa i mediów"

Organizator: Koło Naukowe Psychologii Społecznej ,,Logos"Instytut Psychologii USWydział Nauk Społecznych USUniwersytet Szczeciński
09 maja 2024 Kraków

Międzynarodowa, studencko-doktorancka Konferencja Naukowa „O NAS”

Organizator: Koło Naukowe Komparatystów UJ
09 maja 2024 Warszawa

"Strachy na lachy". Groza i horror w dziecięcych, młodzieżowych i fantastycznych tekstach kultury

Organizator: Koło Baśni, Literatury Dziecięcej, Młodzieżowej i Fantastycznej UW