KONFERENCJE NAUKOWE w 2023 r.

19 kwietnia 2023 Kraków

MŁODZI O SPORCIE 2023: Druga strona medalu - zarządzanie zmianą w sporcie

Organizator: Koło Naukowe Managerów Sportu Uniwersytetu JagiellońskiegoInstytut Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego
19 kwietnia 2023 Online

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii "Szkoła - Nauczyciel - Uczeń"

Organizator: Instytut Nauk Społecznych Kolegium Społeczno-Ekonomicznego Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z siedzibą w Skierniewicach we...
19 kwietnia 2023 Gdańsk

III Gdańskie Dni Zdrowia

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Interdyscyplinarne Zarządzanie Opieką Zdrowotną i Zakład Zdrowia Publicznegoi Medycyny Społecznej;...
19 kwietnia 2023 Kraków

Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych

Organizator: Koło Naukowe Analizy Danych
19 kwietnia 2023 Zamość

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Homo viator pt. Niebezpieczeństwa podróży

Organizator: Archiwum Państwowe w Zamościu, Akademia Zamojska, Wydawnictwo Akademii Zamojskiej
19 kwietnia 2023 Warsaw

Conversion Conf

Organizator: Conversion Club Anastasia
19 kwietnia 2023 Poznań

Jak robi się szkołę (i jak szkoła robi nas)?

Organizator: Studencka Inicjatywa Naukowo-Dydaktyczna pod patronatem prof. dr hab. Beaty Gromadzkiej oraz prof. UAM dr hab. Beaty Udzik z Zakładu...
20 kwietnia 2023 Chorzów

Śladami przeszłości… Genealogia genetyczna i tradycyjna w badaniach archeologicznych, historycznych i społeczno-kulturowych

Organizator: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” i Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum” 
20 kwietnia 2023 Toruń

Blues-rock. Media – sceny – rezonanse

Organizator: Katedra Historii Literatury Polskiej i Tradycji Kulturowej w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,...
20 kwietnia 2023 Przemyśl

I Międzynarodowa konferencja WIRTUALNA EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI – SZANSE I WYZWANIA

Organizator: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
20 kwietnia 2023 Przemyśl

I International Conference VIRTUAL EDUCATION OF THE FUTURE – OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

Organizator: State Academy of Applied SciencesPaństwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 6 37-700 Przemyśl