KONFERENCJE NAUKOWE w 2023 r.

20 kwietnia 2023 Kraków

April Conference Fifteen: Humanity, Humanities

Organizator: Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
20 kwietnia 2023 Tarnów

Sztuka w poszukiwaniu tożsamości

Organizator: Wydział Sztuki Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie Wydział Humanistyczny Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie
20 kwietnia 2023 Lublin

IV Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych

Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
20 kwietnia 2023 Kielce

Gry wideo - media, komunikacja, rozrywka

Organizator: Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
20 kwietnia 2023 Przemyśl

I Międzynarodowa konferencja WIRTUALNA EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI – SZANSE I WYZWANIA

Organizator: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w PrzemyśluPCEN
20 kwietnia 2023 Gdańsk

"Food and Memory" 2nd International Interdisciplinary Conference

Organizator: InMind Support NTNU, Norwegian University of Science and Technology 
20 kwietnia 2023 Poznań

Ogólnopolski Kongres Edukacyjny Doktorantów i Studentów pt. "Innymi oczami. Młode Badaczki i Badacze o sobie, świecie społecznym i swoich relacjach ze światem"

Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Pedagogiki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej,...
21 kwietnia 2023 Poznań

Spotkanie z Davidem Mastumoto oraz Lindą Juang - autorami książki "Psychologia Międzykulturowa"

Organizator: Studenci III roku Psychologii
21 kwietnia 2023 Łódź

OSKA Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna

Organizator: Koło Antropologiczne UŁ "Antropołowcy"Uniwersytet Łódzki Polskie towarzystwo Antropologiczne
21 kwietnia 2023 Katowice

Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wojciech Korfanty. Ślązak. Polak. Europejczyk”.

Organizator: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego
21 kwietnia 2023 Siedlce

Szaleńcy na przestrzeni dziejów

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Historyków im gen. Władysława Andersa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach