KONFERENCJE NAUKOWE w 2023 r.

24 kwietnia 2023 Kliczków K. Bolesławca

Konferencja Naukowa Zrównoważony Rozwój i Ochrona Środowiska

Organizator: Miodny Emil Szymański
27 kwietnia 2023 Wrocław

Siódma Międzynarodowa Konferencja Młodych Badaczy "O Ukrainie interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim"

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Ukrainistów UWr oraz Zakład Ukrainistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr
27 kwietnia 2023 Microsoft Teams

Integracja w przestrzeni humanistycznej

Organizator: Komitet naukowy konferencji: dr hab. Agata Kucharska-Babula, prof. URdr hab. Dorota Karkut, prof. URKomitet organizacyjny:mgr...
27 kwietnia 2023 Poznań

Interdyscyplinarna konferencja studencko - doktorancka „MAGIA - WIERZENIA - RYTUAŁY”

Organizator: Wydział Nauk o Sztuce UAM, Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UAM
27 kwietnia 2023 Gdańsk

''Memory, Affects and Emotions" 5th International Interdisciplinary Conference

Organizator: InMind SupportNTNU, Norwegian University of Science and Technology
28 kwietnia 2023 Online

Ogólnopolska Konferencja Teorii, Filozofii i Historii Prawa

Organizator: Center For European Studies oraz Center For American Studies
28 kwietnia 2023 Kraków

XV Krakowskie Spotkania Starożytnicze "Miasto w antyku"

Organizator: Sekcja Historii Starożytnej i Bizantyńskiej Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
28 kwietnia 2023 Opole

Od grodu do metropolii, czyli jak w Polsce rozwijały się miasta

Organizator: Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Opolskiego
28 kwietnia 2023 Warszawa

Dziedzictwo. Tradycyjne podejścia, współczesne praktyki i perspektywy na przyszłość

Organizator: Konferencja jest wynikiem współpracy Studenckiego Koła Krytycznych Studiów nad Dziedzictwem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału...
28 kwietnia 2023 Kraków

,,W obronie Niepodległej - Wojsko Polskie w kampanii 1939 roku"

Organizator: Koło Naukowe Historyków Studentów UJ: Sekcja Rekonstrukcji Historycznej oraz Sekcja Historii Wojen i Wojskowości