KONFERENCJE NAUKOWE w BIELSKU-BIAŁEJ w 2022 r.

26 września 2022 Bielsko-Biała

Quo vadis, democratia? Aktualne wyzwania dla państwa prawa.

Organizator: Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; Okręgowa Rada Adowkacja w Bielksu-Białej
14 listopada 2022 Bielsko-Biała

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu : KULTURA - MUZYKA – EDUKACJA na temat : Edukacja wobec zagrożeń i wyzwań XXI wieku

Organizator: Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Pedagogiki Bielsko-Biała; Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Sztuki i Nauk o...
16 listopada 2022 Bielsko-Biała

Time of Monsters - the fourth interdisciplinary conference.

Organizator: Akademia Techniczno-Humanistyczna; Instytut Neofilologii.
06 grudnia 2022 Bielsko-Biała

Język-Edukacja-Inkluzja. Realne wyzwania placówek oświatowo--wychowawczych, nauczycieli i rodziny

Organizator: Instytut Pedagogiki we współpracy z Instytutem Neofilologii  Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej