KONFERENCJE NAUKOWE w BYTOMIU w 2021 r.

04 listopada 2021 Bytom

Ślad pokoleń. Żydowskie dziedzictwo kulturowe w Polsce

Organizator: Dział Historii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza Uniwersytetu Gdańskiego
19 listopada 2021 Bytom

VIII Międzynarodowa Konferencja Kresowa. Rok 1921 na Kresach Wschodnich i Zachodnich. Historia i pamięć

Organizator: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Dział Historii oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Historii