KONFERENCJE NAUKOWE w CZĘSTOCHOWIE w 2021 r.

14 października 2021 Częstochowa

Ludzie – Przedsiębiorstwa – Instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych

Organizator: Katedra Socjologii, Psychologii i Komunikacji w Zarządzaniu Politechniki Częstochowskiej we Współpracy ze Stowarzyszeniem...
21 października 2021 Częstochowa

X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Zarządzanie w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej - firmy rodzinne vs firmy nierodzinne"

Organizator: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydział Zarządzania Politechnika Czestochowska
21 października 2021 Częstochowa

X. Jubileuszowa Konferencja Naukowa Zarządzanie w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej - firmy rodzinne vs firmy nierodzinne

Organizator: Wydział Zarządzania Politechniki Czestochowskiej
18 listopada 2021 Częstochowa

ŚWIAT KULINARNY W JĘZYKU, KULTURZE I LITERATURZE I

Organizator: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut JęzykoznawstwaUniwersytet Wrocławski Instytut...