KONFERENCJE NAUKOWE w KALISZU w 2021 r.

09 czerwca 2022 Kalisz

TRASOWANIE MIASTA. Samochodowe arterie komunikacyjne a urbanistyczne otoczenie zabytkowe dawniej, dziś i jutro

Organizator: Ośrodek Badań Regionalnych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Wojciechowskiegow KaliszuPracownia Historii Sztuki i Kultury...