KONFERENCJE NAUKOWE w KIELCACH w 2023 r.

13 czerwca 2023 Kielce

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Nauki o Zdrowiu w Teorii i Praktyce"

Organizator: Studenckie Koło Naukowen MEDYK