KONFERENCJE NAUKOWE w KIELCACH w 2024 r.

14 czerwca 2024 Kielce

VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA pt. SUKCES ŻYCIOWY W PERSPEKTYWIE PRZEMIAN SPOŁECZNYCH (forma obrad: stacjonarna i online)

Organizator: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII, UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
26 września 2024 Kielce

MET Management, Economy and Technology

Organizator: Kielce University of TechnologyFaculty of Management and Computer Modeling