KONFERENCJE NAUKOWE w KIELCACH w 2021 r.

04 listopada 2021 Kielce

Gry wideo - media, komunikacja, rozrywka

Organizator: Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji SpołecznejUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach