KONFERENCJE NAUKOWE w ŁÓDŹ - ONLINE w 2022 r.

01 czerwca 2022 Łódź - Online

Słowo, dźwięk, cisza. Sztuka audialna i radiowa VOL. V

Organizator: Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego
01 czerwca 2022 Łódź - Online

Słowo, dźwięk, cisza. Sztuka audialna i radiowa VOL. V

Organizator: Radioznawcze Koło Naukowe,Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego