KONFERENCJE NAUKOWE w ONLINE w 2024 r.

23 sierpnia 2024 Online

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek w sytuacji granicznej” (II edycja)

Organizator: Wydział Filologiczny UMCS, Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego UMCS
30 sierpnia 2024 Online

Ogólnopolski Kongres "Antropologii, Socjologii, Kulturoznawstwa"

Organizator: Center for American Studies i Center for European Studies
07 września 2024 Online

II Interdyscyplinarna Konferencja Psychologii i Pedagogiki ,,Zachowania – Osobowość – Umysł – Emocje"

Organizator: Center for American Studies i Center for European Studies
07 września 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Spokój”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
08 września 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Wobec przemijania”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Siedlcach;Katedra Porównawczych Studiów...
14 września 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Milczenie i mowa”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
15 września 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Umysł i ciało”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta; Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
18 września 2024 On-Line

INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA "To nie jest świat dla starych ludzi? Starość jako wartość" CZĘŚĆ 2

Organizator: REDAKCJA CZASOPISMA NAUKOWEGO „ZAŁĄCZNIK KULTUROZNAWCZY”, KATEDRA POETYKI INTERSEMIOTYCZNEJ I KOMPARATYSTYKI MEDIÓW (INoKiR,...
20 września 2024 Online

III Modern Lawyer's Conference: Law and Technology in the 21st Century

Organizator: Center For American Studies oraz Center For European Studies
27 września 2024 Online

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dialog a literatura

Organizator: Dialogiczne Towarzystwo Naukowe- Społeczeństwo i Polityka
27 września 2024 Online

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Narody wschodniosłowiańskie w XX wieku - prawo, idee, rzeczywistość”

Organizator: Koło Naukowe Kultury i Prawa Wschodniej Słowiańszczyzny UJ