KONFERENCJE NAUKOWE w USTRONIU w 2023 r.

18 maja 2023 Ustroń

I Kongres Gerontologów Społecznych. 50 lat Uniwersytetów Trzeciego Wieku. DOŚWIADCZENIA - REFLEKSJE - WIZJE

Organizator: Stowarzyszenie Gerontologów SpołecznychAkademia WSB w Dąbrowie GórniczejUniwersytet ŁódzkiOgólnopolska Federacja Stowarzyszeń...
30 maja 2023 Ustroń

Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki

Organizator: Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii NaukKatedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego