KONFERENCJE NAUKOWE w WARSZAWA (ONLINE) w 2021 r.

25 listopada 2021 Warszawa, Online

Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu

Organizator: Polskie Towarzystwo Retoryczne
14 stycznia 2022 Warszawa, Online

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kultura w wymiarze lokalnym. Perspektywa historyczna"

Organizator: Koło Naukowe Studentów i Doktorantów UKSW w Warszawie.