KONFERENCJE EKONOMICZNE w 2022 r.

20 sierpnia 2022 Warszawa

Szkolenie „Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne”

Organizator: Exante Wydawnictwo Naukowe
27 sierpnia 2022 Online (Microsoft Teams)

II OKN "Prawo handlowe i rynki finansowe. Polska – Europa – świat"

Organizator: Center For American & European Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama...
27 sierpnia 2022 Wrocław

Szkolenie „Redagowanie tekstów naukowych. Publikacje naukowe w teorii i praktyce"

Organizator: Exante Wydawnictwo Naukowe
03 września 2022 Warszawa

Szkolenie „Korekta i redakcja tekstu naukowego – warsztat”

Organizator: Exante Wydawnictwo Naukowe
03 września 2022 Olsztyn

LUDZIE NAUKI PREZENTACJA TEMATYKI BADAWCZEJ LUB PRZEGLĄDOWEJ CZ. 25 i 26 i 27 konferencja interdyscyplinarna (wszystkie dziedziny naukowe) ONLINE

Organizator: Intellect Leokadia Hanas ul. Zakrzewska 2342-151 Waleńczów
08 września 2022 Poznań

Ogólnopolska Konferencja "Ekosystemy"

Organizator: Grupa poszukujących wiedzy
10 września 2022 Online (Microsoft Teams)

Niemcy, Austria, Szwajcaria i Liechtenstein. Prawo, kultura, polityka i historia

Organizator: Center For European Studies oraz Center For American Studies we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
11 września 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online „Kłamstwa”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ;Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu...
12 września 2022 Karpacz

XXV Konferencja Naukowa „PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ I FINANSÓW PUBLICZNYCH”

Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej
16 września 2022 Online

I Ogólnopolska Konferencja OMK LSI "Interdyscyplinarne ujęcie psychologii"

Organizator: Interdyscylinarne Koło Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SzczecińskiegoSamorząd Doktorantów Instytutu Psychologii PANRada...
17 września 2022 Online (Microsoft Teams)

II Ogólnopolski Kongres Prawno-Gospodarczy pt. "Umowy w obrocie gospodarczym. Polska – Europa – świat"

Organizator: Center For American Studies oraz Center For European Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama...
17 września 2022 Internet

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zrozumieć Naukę” VI edycja

Organizator: Fundacja Promovendi
< Poprzednie 1 2 3 Następne >