KONFERENCJE EKONOMICZNE w 2023 r.

11 września 2023 Karpacz

XXVI Konferencja Naukowa „PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ I FINANSÓW PUBLICZNYCH”

Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej
13 września 2023 Poznań

2nd International Conference on Quality and Management Sciences 2023 (2nd ICQMSc 2023)

Organizator: Instytut Nauk o Jakości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
23 września 2023 Poznań

Ogólnopolski Kongres Administratywistów

Organizator: Center for European Studies oraz Center for American Studies
28 września 2023 Gdańsk

Sustainable and Socially Responsible Development in the Network of Socioeconomic Relations

Organizator: Scientific Committee WSB Merito Univeristy Gdansk
07 października 2023 Poznań

Ogólnopolski Kongres Nauk o Bezpieczeństwie

Organizator: Center For American Studies oraz Center For European Studies
14 października 2023 Poznań

III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Miłość, intymność, seksualność"

Organizator: Center for European Studies i Center for American Studies
19 października 2023 Częstochowa

Ludzie – Przedsiębiorstwa – Instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych

Organizator: KATEDRA SOCJOLOGII STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ we współpracy ze Stowarzyszeniem...
21 października 2023 Poznań

II Ogólnopolski Kongres Amerykanistów i Latynoamerykanistów

Organizator: Center for European Studies oraz Center for American Studies
15 listopada 2023 Wrocław

The 12th Asia-Pacific International Conference. Towards the Indo-Pacific: new strategies and patterns of international cooperation and exchange

Organizator: Asia-Pacific Research Centre, Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuKatedra Gospodarki Światowej I Integracji Europejskiej, UMCS w...
18 listopada 2023 Poznań

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uchodźcy oraz mniejszości etniczne i narodowe

Organizator: Center For American Studies oraz Center For European Studies
24 listopada 2023 Biała Podlaska

SPOŁECZEŃSTWO – TECHNOLOGIA – GOSPODARKA. TERAŹNIEJSZOŚĆ I SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCI

Organizator: KOMITET ORGANIZACYJNY Przewodnicząca dr hab. Agnieszka Siedlecka, prof. uczelni, prorektor ds. nauki Członkowie mgr Izabela...
25 listopada 2023 Online (Microsoft Teams)

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesne problemy prawa i ekonomii"

Organizator: Center For European Studies i Center For American Studies