KONFERENCJE EKONOMICZNE w 2024 r.

26 października 2024 Poznań

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Współczesne problemy prawa i polityki”

Organizator: Center for American Studies & Center for European Studies
15 listopada 2024 Online

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Sport - ujęcie interdyscyplinarne"

Organizator: Center for American Studies i Center for European Studies
16 listopada 2024 Konferencja Online

VII Ogólnopolska Konferencja pt. "Uchodźcy oraz mniejszości etniczne i narodowe. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne".

Organizator: Center for European Studies oraz Center for American Studies
23 listopada 2024 Online (Microsoft Teams)

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesne problemy prawa i ekonomiii"

Organizator: CENTER FOR AMERICAN STUDIES - O NASCenter for American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które...
27 listopada 2024 Łódź

XV Konferencja Naukowa – Pomiar i ocena zjawisk społecznych i ekonomicznych – MASEP 2024

Organizator: Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej Uniwersytetu ŁódzkiegoInstytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju Politechniki...
02 grudnia 2024 Kraków

40 Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Współczesne wyzwana w badaniach geografii przemysłu i usług

Organizator: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieKomisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
07 grudnia 2024 Poznań

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zrównoważony rozwój. Aspekty prawne, ekonomiczne, polityczne i społeczne"

Organizator: Center for European Studies, Center for American Studies i Center for Science & Technology
21 grudnia 2024 Online (Microsoft Teams)

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Metody rozwiązywania sporów. Polska – Europa – świat"

Organizator: CENTER FOR AMERICAN STUDIES - O NASCenter for American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które...
22 lutego 2025 Online (Microsoft Teams)

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Sprawiedliwość, solidarność, tolerancja. Polska – Europa – świat"

Organizator: Center for European Studies i Center for American Studies
01 marca 2025 Online

4th International Conference on "Law, Administration & Governance"

Organizator: Center for Amercan Studies, Center for European Studies
29 marca 2025 Online

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uzależnienia a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie"

Organizator: Center for European Studies oraz Center for American Studies
11 kwietnia 2025 Online

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konflikt, wolność, władza"

Organizator: Center for European Studies oraz Center for American Studies