KONFERENCJE KULTUROZNAWCZE w 2024 r.

12 kwietnia 2024 Poznań

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Indywidualizm, rozwój, dobrobyt"

Organizator: Center for European Studies oraz Center for American Studies
12 kwietnia 2024 Kraków

Praktyki i (re)prezentacje w kulturze muzyki metalowej

Organizator: Katedra Mediów i Badań Kulturowych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
12 kwietnia 2024 Zoom

Neuroscience and Psychology: Everything You Need to Know About the Brain - kurs

Organizator: Center for American Studies
12 kwietnia 2024 Warszawa

Dziedzictwo wobec wyzwań współczesności

Organizator: Studenckie Koło Krytycznych Studiów nad Dziedzictwem, Fundacja „Artes Liberales”, Wydział Artes Liberales
13 kwietnia 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Świat według człowieka…”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
14 kwietnia 2024 Online

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Swoje i (a) obce. Problemy, interpretacje, dyskursy, perspektywy”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Siedlcach;Katedra Porównawczych Studiów...
15 kwietnia 2024 Kraków

(Trans)formacje roczników siedemdziesiątych. Pisarstwo autorów urodzonych w latach 70tych XX wieku w świetle problemu pokoleniowości. Studencko-doktorancka konferencja naukowa

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Polonistów IFP UKEN, przy udziale Szkoły Doktorskiej UKEN oraz Katedry Antropologii i Teorii Literatury IFP...
16 kwietnia 2024 Lublin

Obraz społeczności chłopskich w piśmiennictwie, kulturze i sztuce Europy od starożytności do XX w./The Image of Peasant Communities in European Written Sources, Culture, and Art from Antiquity to the

Organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przy współudziale Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu...
16 kwietnia 2024 Stalowa Wola

Bezpieczeństwo: jego rodzaje i oblicza w XXI wieku

Organizator: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i Fundacja Campus w Stalowej Woli
18 kwietnia 2024 Gdańsk

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka "Pomorze, Prusy i ich sąsiedzi na przestrzeni dziejów"

Organizator: Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego; prof. dr hab. Beata Możejko, Centrum Badań Memlingowskich, Uniwersytet Gdański;...
18 kwietnia 2024 Kielce

33. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Człowiek i jego środowisko"

Organizator: Centrum Nauki i Kultury UJK w Kielcach
19 kwietnia 2024 Warszawa

Praca: wartość i fenomen. Refleksja humanistyczna

Organizator: Instytut Językoznawstwa WNH; Instytut Literaturoznawstwa WNH Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie