KONFERENCJE KULTUROZNAWCZE w 2022 r.

04 listopada 2022 Lublin

Lubelskie Seminarium Humanistyczne [ONLINE] [+PUBLIKACJA]

Organizator: Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Marii Curie-Słodowskiej w Lublinie
16 listopada 2022 Warszawa

10 lat Polonijnej Biblioteki Cyfrowej

Organizator: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski
16 listopada 2022 Uniejów

Niematerialne dziedzictwo kulturowe – znaczenie i rola w kontekście krajobrazu kulturowego

Organizator: Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; współorganizatorzy: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Urząd...
17 listopada 2022 Online (Zoom)

Multisensuality Through History and Across Media: International Scientific Conference

Organizator: University of Vienna, Pedagogical University of Cracow
17 listopada 2022 Kraków

"Explicitus est liber" - dziedzictwo sztuki drukarskiej do roku 1800

Organizator: Polska Akademia UmiejętnościBiblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie Archiwum i Biblioteka oo. Karmelitów na Piasku
17 listopada 2022 Rybna K/ Krakowa

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa"Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym"

Organizator: Katedra Językoznawstwa Włoskiego,Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, dr Beata Malczewska oraz dr Joanna Woźniakiewicz
18 listopada 2022 On-Line

Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku

Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
19 listopada 2022 Poznań

Przyszłość gier

Organizator: Polskie Towarzystwo Badania Gier oraz Zakład Komunikacji Interkulturowej i Badań Ludologicznych Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM...
21 listopada 2022 Sosnowiec

Praktyki weganizmu

Organizator: Uniwersytet Śląski i Wyższa Szkoła HUMANITAS 
22 listopada 2022 Stalowa Wola

Samotność – droga do szczęścia czy rozpaczy?

Organizator: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Fundacja Campus w Stalowej Woli
24 listopada 2022 Warszawa

Zakazany owoc. Życie seksualne a Kościoły w Europie Środkowo-Wschodniej na przestrzeni wieków

Organizator: Niemiecki Instytut Historyczny
28 listopada 2022 Poznań

Romantyzm w literaturach i kulturach słowiańskich

Organizator: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Filologii Słowiańskiej...