KONFERENCJE KULTUROZNAWCZE w 2024 r.

20 kwietnia 2024 Poznań

4th International Conference "Contemporary Problems & Challenges of Europe: Legal, Political, Social & Economic Dimensions"

Organizator: Center for European Studies oraz Center for American Studies
20 kwietnia 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Zwierzęta”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
20 kwietnia 2024 Kraków

Ogrywanie historii. Rola i miejsce gier w historiografii

Organizator: Sekcja Gier Historycznych Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellonskiego Sekcja Historii w Przestrzeni Publicznej...
20 kwietnia 2024 Poznań

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesne problemy i wyzwania Europy. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne"

Organizator: Center for European Studies oraz Center for American Studies
24 kwietnia 2024 University Of Rzeszów

Young Linguists' Conference ATENA 2024 / Internationale Tagung sprachwissenschaftlichen Nachwuchses ATENA 2024

Organizator: The Research Centre for Applied Linguistics POLIGLOCI and the Department of Applied Linguistics of the University of...
25 kwietnia 2024 Lincoln, Uk

Alone Together. Mapping the Field: Challenges and Futures

Organizator:  This is organized by the International Society for Research on Solitude (ISRS) with support from Bishop Grosseteste University (UK)...
25 kwietnia 2024 Łódź

Ogólnopolska konferencja naukowa "Homo sapiens wobec technologii jutra - natura, język, kultura, sztuka"

Organizator: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, kierunki: kulturoznawstwo, filologia polska, filologia obca, grafika
25 kwietnia 2024 Wrocław

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO KINA - Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Organizator: Filmoznawcze Koło Naukowe UWr oraz Instytut Kulturoznawstwa UWr
26 kwietnia 2024 Zoom

Academic Writing Made Easy - kurs z naukowego pisania w języku angielskim

Organizator: Center for American Studies
27 kwietnia 2024 Poznań

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Multikulturalizm, prawa mniejszości i prawa kobiet"

Organizator: Center for European Studies oraz Center for American Studies
27 kwietnia 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Ciało”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
28 kwietnia 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Paradygmaty samotności”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...