KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: ARCHITEKTURA

27 kwietnia 2024 Online (Microsoft Teams)

Ogólnopolska Konferencja Budownictwa i Architektury

Organizator: Center for Science & Technology i Center for American & European Studies
16 maja 2024 Katowice

Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa ,,Przemysł na ziemiach polskich - historia i dziedzictwo"

Organizator: Jako Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska - największa w Polsce pozarządowa organizacja chroniąca dziedzictwo...
18 maja 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Wszystkie skarby tego świata. Rzeczywistość i fikcja”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
14 czerwca 2024 Online (Microsoft Teams)

Ogólnopolski Kongres Nieruchomości

Organizator: Center for European Studies i Center for American Studies
17 czerwca 2024 Poznań

Seminarium Studentów Historii Sztuki „Sztuka jedzenia"

Organizator: Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UAM
07 lipca 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Przyjemność – kultura, sztuka, obyczaje, społeczeństwa”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
19 lipca 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa "Klęski, porażki, upadki"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
28 lipca 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa "Miejsca"

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Siedlcach;Katedra Porównawczych Studiów...
26 września 2024 Bydgoszcz

XII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU "ARCHITEKTURA MIAST". Od straganu do domu towarowego. Architektura handlowa XIX i pierwszej połowy XX wieku

Organizator: Organizator: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy Komitet naukowy: prof. dr. hab. Remigiusz Grochal (Politechnika Bydgoska),...