KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: AZJA

20 października 2022 Poznań

Porta Orientalis. Orient w badaniach młodych naukowców

Organizator: Instytut Orientalistyki UAM
09 listopada 2022 Wrocław

The 11th Asia-Pacific International Conference: Asia-Pacific Region and the EU. Partners or Competitors?

Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Badań Azji i Pacyfiku