KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: BIZNES

29 czerwca 2022 Warszawa

Pandemic as a Catalyst for Change

Organizator: Wyższe Szkoły Bankowe w Warszawie jest częścią największej grupy prywatnych uczelni wyższych w Polsce. Od wielu lat kształcimy...
30 czerwca 2022 Szczecin

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nauka i Biznes - Wspólne Wyzwania"

Organizator: Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydział Zarządzania AGH w Krakowie
27 lipca 2022 Online

EOIF Summit

Organizator: GigaCon
23 października 2022 Wieliczka

Wieliczka 23-25.10.22 - Polsko-Peruwiańska Konferencja Ekonomia-Finanse-Zarządzanie

Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka; Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk; CENTRUM Católica, Pontificia Universidad...