KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: DLA_DOKTORANTA

20 sierpnia 2022 Warszawa

Szkolenie „Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne”

Organizator: Exante Wydawnictwo Naukowe
27 sierpnia 2022 Wrocław

Szkolenie „Redagowanie tekstów naukowych. Publikacje naukowe w teorii i praktyce"

Organizator: Exante Wydawnictwo Naukowe
03 września 2022 Warszawa

Szkolenie „Korekta i redakcja tekstu naukowego – warsztat”

Organizator: Exante Wydawnictwo Naukowe