KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: DZIEDZICTWO

16 listopada 2022 Uniejów

Niematerialne dziedzictwo kulturowe – znaczenie i rola w kontekście krajobrazu kulturowego

Organizator: Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; współorganizatorzy: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Urząd...
17 listopada 2022 Kraków

"Explicitus est liber" - dziedzictwo sztuki drukarskiej do roku 1800

Organizator: Polska Akademia UmiejętnościBiblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie Archiwum i Biblioteka oo. Karmelitów na Piasku