KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: DZIEDZICTWO_KULTUROWE

04 listopada 2021 Bytom

Ślad pokoleń. Żydowskie dziedzictwo kulturowe w Polsce

Organizator: Dział Historii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza Uniwersytetu Gdańskiego
26 listopada 2021 Warszawa

Etnograficzne dziedzictwo kulturowe: identyfikacja, szanse i zagrożenia we współczesnym świecie

Organizator: Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
06 grudnia 2021 Kraków

"Dziedzictwo historyczne w przestrzeni miasta historycznego. Azja w Europie - Europa w Azji"

Organizator: Katedra Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie