KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: EDUKACJA

19 grudnia 2021 Online

Szkoła przyszłości - 19.12.2021

Organizator: Koło Naukowe Pedagogiki i Resocjalizacji 
05 stycznia 2022 Leszno

Edukacja dla demokracji

Organizator: Fundacja Collegium Nobilium Novum
13 stycznia 2022 Online

Kryzys czy szansa na zmianę? Wpływ pandemii COVID-19 na edukację i społeczeństwo

Organizator: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet WarszawskiCentrum Badań Młodzieży, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w...
28 kwietnia 2022 Kraków

Edukacja medialna 3.0. Aspekty technokulturowe, pedagogiczne i psychologiczne. Strategie – praktyki – instytucje

Organizator: Ośrodek Badań nad Mediami Instytutu Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.