KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: EDUKACJA

09 lipca 2021 Toruń

XIV Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. Pedagogiczne konsekwencje pandemii

Organizator: Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów Instytut Nauk PedagogicznychWydział Filozofii i Nauk...
10 września 2021 Poznań

OKN „Rozwój osobowości u dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacji"

Organizator: Kongres Kół Naukowych UAM 
24 września 2021 Kraków

Edukacja a państwo. Wątek biodoksograficzny: Zygmunt Mysłakowski (1890-1971) jako filozof edukacji

Organizator: dr hab. Katarzyna Wrońska, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiegodr hab. Sławomir Sztobryn Prezes Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej
08 grudnia 2021 Kraków

TURYSTYKA WOBEC NOWYCH WYZWAŃ. WSPÓŁCZESNE KIERUNKI KSZTAŁCENIA W AKADEMICKIEJ I SZKOLNEJ EDUKACJ I TURYSTYCZNEJ

Organizator: KATEDRA HISTORII NOWOŻYTNEJTURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWEUniwersytet Pedagogicznyim. Komisji Edukacji Narodowej w...