KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: FILMOZNAWSTWO

07 września 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Spokój”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
28 listopada 2024 Kamień Śląski

Filmoznawstwo i medioznawstwo w horyzoncie humanistyki

Organizator: Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach