KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: HISTORIA_NAUKI

25 lipca 2021 Praga, Czechy

Giants and Dwarfs in Science, Technology and Medicine

Organizator: International Committee for the History of TechnologyDivision of the History of Science and TechnologyPROGRAMME COMMITTEE:Susan Schmidt...
29 grudnia 2022 Szczecin

Koło Oświatowe Anatomii Radiologicznej i Historii Nauk Morfologicznych

Organizator: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika