KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: HUMANISTYKA

23 sierpnia 2024 Online

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek w sytuacji granicznej” (II edycja)

Organizator: Wydział Filologiczny UMCS, Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego UMCS
28 listopada 2024 Kamień Śląski

Filmoznawstwo i medioznawstwo w horyzoncie humanistyki

Organizator: Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach