KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: INTERDYSCYPLINARNA

18 maja 2023 Piotrków Trybunalski

XX Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Człowiek a historia”

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Historyków "Klio"Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie TrybunalskimPiotrkowskie...