KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: INTERDYSCYPLINARNOSC

18 kwietnia 2023 Lublin

(Po)między: pogranicza, skrzyżowania, miejsca niedookreślone. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Organizator: Kolegium Filologii Polskiej, Edytorstwa i Humanistyki Cyfrowej KUL
27 kwietnia 2023 Wrocław

Siódma Międzynarodowa Konferencja Młodych Badaczy "O Ukrainie interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim"

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Ukrainistów UWr oraz Zakład Ukrainistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr
09 maja 2023 Warszawa

ART – LANGUAGE – TECHNOLOGY 2023

Organizator: WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzaniapod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
21 czerwca 2023 Szczecin (Konferencja On-Line)

III Międzynarodowa Multidyscyplinarna Konferencja Doktorantów US 2.0 "MKDUS 2.0" 21-23.06.2022

Organizator: Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu SzczecińskiegoRada Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu...