KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: INTERDYSCYPLINARNOSC

16 grudnia 2022 Lublin

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Popkultura poza kontekstem 3.0”

Organizator: Koło Naukowe Medialno – Popkulturowe „Produktywni”, Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej...
23 marca 2023 Lublin/online

XV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2023 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL