KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: INTERDYSCYPLINARNOSC

30 sierpnia 2022 Lublin

Nauki humanistyczne i społeczne w perspektywie interdyscyplinarnej [NABÓR TEKSTÓW]

Organizator: Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
08 września 2022 Poznań

Ogólnopolska Konferencja "Ekosystemy"

Organizator: Grupa poszukujących wiedzy