KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: JEZYK

05 lutego 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Antagonizmy"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
19 marca 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Dyskursy władzy"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
23 marca 2022 Kraków

Język trzeciego tysiąclecia XII: Język na pograniczach komunikacji / Language of the Third Millennium XII: From Language to Communication and Beyond

Organizator: Krakowskie Towarzystwo Tertium we współpracy z Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetem...
01 kwietnia 2022 Łódź

Szkoła jutra. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację

Organizator: Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego
23 kwietnia 2022 Warszawa

Dialogi i monologi 2: Język w literaturze – literatura w języku

Organizator: Międzywydziałowe Koło Językoznawstwa Synchronicznego UW, Fundacja Języka Polskiego, Instytut Języka Polskiego UW, Instytut...
19 maja 2022 Gdańsk

Język - Polityka - Ideologia

Organizator: Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Uniwersytet Gdański