KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: KOMUNIKACJA

12 marca 2022 Online (Microsoft Teams)

Prawa człowieka na świecie. Aspekty społeczne, polityczne, historyczne i formalnoprawne

Organizator: Center For American Studies i Center For European Studies działające we współpracy z KN Prawa Amerykańskiego z WPiA UAM w Poznaniu
23 marca 2022 Kraków

Język trzeciego tysiąclecia XII: Język na pograniczach komunikacji / Language of the Third Millennium XII: From Language to Communication and Beyond

Organizator: Krakowskie Towarzystwo Tertium we współpracy z Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetem...
19 maja 2022 Gdańsk

Język - Polityka - Ideologia

Organizator: Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Uniwersytet Gdański
29 września 2022 Wrocław

Norm – Fehler – Innovation / Norma – błąd – innowacja

Organizator: Zakład Języka Niemieckiego, Pracownia Fonetyki, Pracownia Skandynawistyki Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytet Wrocławski