KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: KONFERENCJA_ON_LINE

08 października 2021 Internet

Kondycja fizyczna a zdrowie

Organizator: Klub ludzi przewlekle zdrowych
14 października 2021 Internet

Współczesna profilaktyka prozdrowotna

Organizator: Klub ludzi przewlekle zdrowych
17 października 2021 Internet

System planowania zarządzania przestrzenią w prawie polskim i krajach unijnych

Organizator: Młodzi dla Prawa - Uniwersytet Warszawski
20 października 2021 Internet

Biochemiczne podstawy żywienia

Organizator: Klub ludzi przewlekle chorych