KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: KOREKTA

27 sierpnia 2022 Wrocław

Szkolenie „Redagowanie tekstów naukowych. Publikacje naukowe w teorii i praktyce"

Organizator: Exante Wydawnictwo Naukowe
03 września 2022 Warszawa

Szkolenie „Korekta i redakcja tekstu naukowego – warsztat”

Organizator: Exante Wydawnictwo Naukowe