KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: KULTURA_POPULARNA

09 maja 2024 Warszawa

"Strachy na lachy". Groza i horror w dziecięcych, młodzieżowych i fantastycznych tekstach kultury

Organizator: Koło Baśni, Literatury Dziecięcej, Młodzieżowej i Fantastycznej UW
12 maja 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Jak wielkie oczy ma strach? Konteksty – rzeczywistości – uwikłania”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
17 maja 2024 Poznań

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Socjologiczne Konwersacje

Organizator: Koło Naukowe Osób Studiujących Socjologię we współpracy z Wydziałem Socjologii UAM
17 maja 2024 Kraków

Synergia słowa i działania II: Queerowanie cyber- i popkultury. Nowe kultury sprzeciwu, oporu i kontestacji

Organizator: Komitet Organizacyjny:Dr hab. prof. UKEN Magdalena Stoch, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w...
19 maja 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Futurystyczne, fantastyczne, alternatywne. Koncepty, imaginacje, technologie, światy”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
24 maja 2024 Wrocław

Ogólnopolska konferencja naukowa U(ś)cisk teraźniejszości: Nowe gatunki, konwencje i formy we współczesnej kulturze

Organizator: Koło Naukowe Młodej Krytyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Koło Naukowe Teorii Literatury Uniwersytetu Wrocławskiego
16 czerwca 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Cierpienie, żal, utrata– cywilizacja, historia, kultura, obyczaj”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
22 czerwca 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Co ludzie mówią i co powiedzą…? Plotki, pomówienia i inne”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
29 czerwca 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Odzyskane. Odebrane”

Organizator: Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Siedlcach;Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Katedra Porównawczych Studiów...
06 lipca 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Między dobrem a złem. Dyskursy – dylematy – obyczaje – historie”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Siedlcach;Ośrodek...
07 lipca 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Przyjemność – kultura, sztuka, obyczaje, społeczeństwa”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
14 lipca 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Nienawiść – media, społeczność, kultura”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Siedlcach;Ośrodek Badawczy...
< Poprzednie 1 2 Następne >