KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: METODOLOGIA

20 sierpnia 2022 Warszawa

Szkolenie „Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne”

Organizator: Exante Wydawnictwo Naukowe
17 listopada 2022 Poznań

Ogólnopolska Konferencja Doktorancka „Perspektywy Badań Historycznych: Obserwacje, Kultywacje, Innowacje”

Organizator: Komitet Organizacyjny:mgr Michał Krzyżaniak, mgr Michał Gęsiarz, mgr Izabela Janicka, mgr Michał Kępski, mgr Patryk Maćkowiak,...