KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: MIASTA

07 marca 2022 Online

Inteligentne miasta

Organizator: • Międzyuniwersytecka Interdyscyplinarna Loża Naukowa • Instytut Naukowo-Badawczy i Leczniczo-Edukacyjny • Forum Młodych...
26 czerwca 2022 Katowice

Światowe Forum Miejskie

Organizator: UN-HabitatMinisterstwo Funduszy i Rozwoju RegionalnegoKatowice