KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: MIASTO

14 października 2023 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Znikanie, zanik, zaginięcie – dyskursy nieobecności”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
23 października 2023 Warszawa

Skąd się bierze miasto? Miastotwórcze procesy w Warszawie od XIV do XXI wieku. Różnorodność – podobieństwa – konteksty

Organizator: Instytut Historii Polskiej Akademii NaukMuzeum Warszawy
18 listopada 2023 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Przestrzenie, terytoria, obszary”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
29 listopada 2023 Warszawa

Warszawa w badaniach socjologów

Organizator: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Oddział Warszawski; Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawskie...