KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: MIGRACJE

13 września 2022 Katowice

Wyzwania Europy Środkowej i Wschodniej vol. 3: Konflikty i Migracje

Organizator: Doktoranckie Koło Nauk o Polityce Uniwersytetu ŚląskiegoInstytut Europy Środkowej i Wschodniej Fundacja Trójmorza
25 października 2022 Kraków

Oblicza postpamięci 5 – konflikty czy negocjacje?

Organizator: Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego pod...